Kadeti

Stojijo iz leve proti desni: Maks Kotnik , Anže Kolar, Vid Slemenik, Luka Gradišnik, Miha Jamnik, Timotej Pantner, Tomo Skarlovnik  Čepijo iz leve proti desni: Maks Ladič, Primož Mori, Anže Štalekar, Jurij Wastl Pečovnik