INTERNI PRAVILNIK O PLAČEVANJU ČLANARINE in KLUBSKA PRAVILA za OK IN ŽOK MISLINJA

DOKUMENTACIJA

Pravilnik o plačevanju  prispevka določa pravila, višino in način plačevanja le tega. Vstop v in Izpis iz KLUBA  je prostovoljna zadeva vsakega člana/ice. Vsak član in starš za mladoletno osebo  na začetku sezone izpolni  obrazec za včlanitev. S podpisom se zavežejo, da bodo spoštovali statut in vsa interna pravila kluba, ter, da so seznanjeni s pravili OZS.

 • Mesečni prispevek oz. mesečna članarina za aktivnega člana/ico znaša  20 Eur in se plačuje  10 mesecev na podlagi izstavljenega računa, ter velja za vse selekcije. Račune boste prejemali na kontaktni elektronski naslov, ki ga boste/ste navedli v pristopni izjavi.  Prosimo da pri plačilu dosledno upoštevate navedene reference na računih. Igralec/ka je upravičen do neplačila članarine oz do delnega plačila le v primeru, ko zaradi bolezni ali poškodbe ni treniral/la več kot 14 dni, in je bila odsotnost pravočasno sporočena trenerju in na klubski mail.
 • V primeru, da je v društvu več mladoletnih članov/ic iz iste družine, je mesečne članarina za drugo osebo 10 Eur, tretji član družine pa ima vadbo omogočeno brezplačno.
 • Polnoletni člani/ce plačajo letno članarino 30 Eur ob začetku sezone.
 • Članarina se plačuje v dveh obrokih. Prvi obrok se poravna do 15.novembra, drugi pa do 15. marca.

 

 • Plačilo se OBVEZNO izvede preko TRR na račun kluba preko položnice, ki jo boste prejeli na vaš email.

 

 • Članarina za ČLANICE se plača na TRR: SI56 024700090677082, ŽOK Mislinja, Prisoje 8, 2382 Mislinja

 

 • Članarina za ČLANE se plača na TRR: SI56 024700013497771 , OK Mislinja, Ob gozdu 4, 2382 Mislinja

 

 • V izrednih primerih ( težke socialne razmere, izguba zaposlitve, …), se lahko na predhodno pismeno prošnjo, članarina plačuje tudi mesečno, lahko pa UO kluba člana/ico delno ali tudi v celoti oprosti plačevanja mesečne članarine. O tem odločajo trenerji selekcij

 

 

Dodatni stroški:

Klubska oprema, Dodatna oprema za treniranje (gumice, kolebnice,…), Organizirani prevozi na tekmovanja državnega prvenstva in turnirje v tujino, priprave,….

Pravila treniranja:

 • Treningi okvirno trajajo 90 minut
 • Na vsakem treningu so obvezni športni copati, kratke hlače in majica ter bidon z vodo!
 • Igralci/ke morajo biti vsaj 5 minut pred začetkom treninga že pripravljeni na vadbo.
 • Igralci/ke so dolžni sami skrbeti za svoje stvari, tako na treningih kot tekmah.
 • Treningi in UDELEŽBA na Tekmah so OBVEZA. Vsako odsotnost je potrebno vnaprej javiti in obrazložiti!
 • Na vseh tekmah morajo igralci/ke nositi uradno klubsko opremo.
 • Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali celo med treningom. Trenerje je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz.sestanek.
 • V primeru različnih poškodb in bolezni je to potrebno javiti trenerju.
 • Na vse tekme je skupen odhod in skupen prihod na zbirnem mestu – načeloma     vedno parkirišče pri CENTRU LOPAN.
 • Na tekmah je priporočeno navijanje, ne pa tudi dajanje navodil trenerjem in igralcem/kam, ter neprimerno vedenje do nasprotne ekipe, funkcionarjev, sodnikov, staršev ali drugih gledalcev.
 • Vrsta prijateljskih tekem in mednarodnih turnirjev v tujini prav tako izjemno dviguje kvaliteto dela in napredka. Zato so te aktivnosti sestavni del našega programa in je udeležba na njih zelo zaželena v kolikor je to finančno dosegljivo.
 • Igralcem/kam se lahko na željo staršev pomaga pri ureditvi statusa športnika v šoli.
 • Vse morebitne težave, nesporazumi in spori se rešujejo skupaj z igralcem/ko, trenerjem in predstavniki kluba.

 

Mislinja, 20.08.2020                                  UO OK/ŽOK KORVOLLEY MISLINJA

Pristopna izjava z GDPR

2017-OZS-1b

2014-OZS-20